"Information om den nya dataskyddsförordningen GDPR

Den 25:e maj trädde den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft och den ersätter personuppgiftslagen PUL. Finspångs konstförening vill att du som medlem ska känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Dina adressuppgifter (inklusive mailadress) används endast för vårt medlemsregister och för att skicka ut information om vad som händer i Finspångs konstförening. Uppgifterna förmedlas inte vidare till någon annan. Vill du avregistrera dig, går det bra att kontakta oss."


Kontakta oss via mail eller telefon
ordf@finspangskonstforening.se
tel. 
073-352 97 54