lank lank  

 
Medlemsförmåner:

Personlig inbjudan till vernissage för årets samtliga utställningar

I december deltar Du i en utlottning av konstverk på ditt
medlemsnummer

Konstföreningen anordnar resor till intressanta utställningar

Möjlighet att köpa konst med betalning på 10 månader
via kontrakt

10% rabatt på inramningar hos Finspångs Glasmästeri på Skäggebyvägen 46.

Årsmöte med intressanta föredragshållare

Medlemsavgifter:

Enskild medlem 150 kr/år
Två personer från samma hushåll 250 kr

bankgiro: 531-4885
ange namn / namnen och postadress vid inbetalning.
Exempel på våra medlemskort2018

2021