lank  

 

Finspångs Konstförening bildades 1947

Utdrag ur stadgarna:

Föreningen har till uppgift att väcka, underhålla och utbreda intresset för den bildande konsten, särskilt genom:

att anordna utställningar av konstverk

att anordna föredrag, studieverksamhet, resor övriga aktiviteter i ämnen rörande konst

att för utlottning bland föreningens medlemmar köpa in konstverk.

Föreningen har ca 450 medlemmar.

Styrelse:
Elisabet Rehn ordförande,
Birgitta Wassholm vice ordförande,
Githa Dagmalm kassör,
Kerstin Lundqvist sekreterare,
Kerstin Larsson,
Katrin Lindström,
Aron Oskarsson,
Johan Tell,
Gunnar Johansson
Christina Hasselrot.

Ersättare:
Anita Mattisson
Agneta Eriksson Lindh
Marianne Antonsson

Hedersledamöter:

Aron Oskarsson


 

 
Styrelsen samlad till möte