lank  

 

Finspångs Konstförening bildades 1947

Utdrag ur stadgarna:

Föreningen har till uppgift att väcka, underhålla och utbreda intresset för den bildande konsten, särskilt genom:

att anordna utställningar av konstverk

att anordna föredrag, studieverksamhet, resor övriga aktiviteter i ämnen rörande konst

att för utlottning bland föreningens medlemmar köpa in konstverk.

Föreningen har ca 450 medlemmar.

Styrelse:
Elisabet Rehn, Ordförande
Stefan Carlsson, Vice ordförande
Ferry Markos, Kassör
Kerstin Lundqvist, Sekreterare
Johan Tell, Webbmaster
Marianne Antonsson
Gunnar Johansson
Katrin Lindström
Anita Mattisson
Birgitta Wassholm

Ersättare:
Agneta Eriksson Lind
Kerstin Gustafsson
Christina Hasselrot


Hedersledamot:
Aron Oskarsson